แจกนมจากโครงการพระราชดำริ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแพทย์สตรีฯ แจกนมจากโครงการพระราชดำริ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแพทย์สตรีฯ
2302Visitors | [2021-08-15] 

แพทย์หญิงลลิดา วีระวิทยานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แจกนมจากโครงการพระราชดำริ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแพทย์สตรีฯ ให้แม่และเด็กในชุมชนเขตบางคอแหลม