ไขสารพันปัญหา Covid-19 Vaccine โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ไฟล์ประกอบบรรยาย PDF) ไขสารพันปัญหา Covid-19 Vaccine โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ไฟล์ประกอบบรรยาย PDF)
842Visitors | [2021-11-13] 

 
ไขสารพันปัญหา  Covid-19 Vaccine
โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
 
Meeting ID:839 2870 3833
Passcode: 680970
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 พศจิกายน 2564
เวลา 20.00น.-21.00 น.
 
ตอบชัดทุกข้อสงสัยชวนมาเสวนากัน
ดาวโหลดไฟล์ PDF ประกอบคำบรรยายได้ที่  Download