สวัสดีปีใหม่ 2565 สวัสดีปีใหม่ 2565
69Visitors | [2021-12-27] 

I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.
 

 ขอให้คุณและครอบครัวที่น่ารัก มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่ ขอให้ปลอดภัยและมีพลังใหม่ๆ ต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด