ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำไงดี นี่เราติดโควิดชัวร์แล้วหรือยัง ? จาก kapook.com ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำไงดี นี่เราติดโควิดชัวร์แล้วหรือยัง ? จาก kapook.com
363482Visitors | [2022-01-26] 

 สำหรับคนที่ตรวจโควิดด้วยตัวเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK แล้วผลออกมาว่าติดเชื้อ คงทั้งตกใจและกังวลไปต่าง ๆ นานา ว่าเราติดโควิดแล้วหรือยัง แล้วจะต้องติดต่อขอรับการรักษาที่ไหน รักษาฟรีไหม จะได้ไปโรงพยาบาล Hospitel หรือ Home Isolation วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลมาให้ว่าถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ควรทำยังไงต่อ

ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำไงดี

ตรวจ atk

ภาพจาก : BaLL LunLa/Shutterstock

          หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ให้ปฏิบัติตัวตามนี้ทันที

     1. กักตัว งดออกจากบ้านโดยเด็ดขาด

     2. ในกรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

     3. แจ้งให้คนใกล้ชิดทราบ

     4. แยกตัวเองออกจากบุคคลในบ้าน แยกห้องน้ำ แยกของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง รวมถึงแยกถุงขยะ

     5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง (กรณีเลี้ยงสัตว์)

     6. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ

     7. สังเกตอาการตัวเอง และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที

          อย่างไรก็ตาม ผลตรวจ ATK อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังที่เราเคยได้ยินข่าวว่าคนตรวจ ATK เป็นบวก แต่เมื่อไปตรวจ RT-PCR กลับเป็นผลลบ ดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าตัวเองติดเชื้อแล้วแน่ ๆ ถ้าเป็นไปได้ควรไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลตามสิทธิรักษา เพื่อยืนยันอีกครั้ง ซึ่งหลายแห่งให้บริการฟรี และรับเข้ารักษาที่ Hospitel หรือโรงพยาบาลด้วย

ผล ATK เป็นบวก ติดต่อที่ไหนได้บ้าง
           หลังทราบว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

ติดต่อ สปสช. ผ่าน 3 ช่องทางคือ

     1. โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 

     หรือ 2.กรอกข้อมูล ที่นี่

     หรือ 3. เข้าทางไลน์ สปสช.โดยเพิ่มเพื่อน @nhso หรือ คลิก

          • เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด 19 

          • เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) โดยจะต้องอยู่ในเกณฑ์พิจารณาของกรมควบคุมโรค ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ Home Isolation ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 มกราคม 2565 ไว้ดังนี้ (เกณฑ์อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน)

                - เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย

                - มีอายุน้อยกว่า 75 ปี

                - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่สามารถรักษาและควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์

                - ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

          โดยเจ้าหน้าที่จาก สปสช. จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำและให้การรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านต่อไป

          กรณีป่วยที่กรุงเทพฯ แต่ต้องการกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด ให้โทร. 1330 กด 15 โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผลตรวจ สถานที่ตรวจ วันที่ตรวจ แจ้งอาการตามจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสม 
ตรวจ atk

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สปสช.

 

สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ 39

  • โทร. ไปที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 กด 6 และกด 7

  • หรือโทร. ไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิของตัวเอง เพื่อรับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

           หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่รักษาตัวที่บ้าน ทั้งสิทธิบัตรทองและประกันสังคม หากมีอาการหนัก มีภาวะฉุกเฉิน ให้โทร. 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล โดยเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล คือ
           1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
           2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที ในผู้ใหญ่
           3. Oxygen Saturation ต่ำกว่า 94%
           4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
           5. สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือรับประทานอาหารน้อยลง

ช่องทางอื่น ๆ

          นอกจาก สปสช. และสำนักงานประกันสังคมแล้ว ยังมีช่องทางอื่น ๆ คอยช่วยประสานและส่งตัวเข้ารักษาที่ Hospitel หรือศูนย์พักคอยต่าง ๆ เช่น

      * Call Center ของจังหวัด หรือชุมชน 

      * กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422

     * กรมการแพทย์ สายด่วน 1668

     * เพจ เส้นด้าย หรือ โทร. 08-1591-9714, 08-0660-9998

     * เพจ เราต้องรอด หรือ โทร. 0-2027-8808

     * เพจ Preeyada Sitthachai (คุณแก้มบุ๋ม ปรียาดา)

     * เพจ องค์กรทำดี หรือ โทร. 08-6431-5579

     * เพจมูลนิธิกระจกเงา หรือ โทร. 06-1909-1840

     * Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่ 

ตรวจ ATK ระวังผลบวกปลอมด้วยนะ
ตรวจ atk

 

 

          สำหรับคนที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก แต่พอไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ แล้วไม่พบว่าติดเชื้อ อาจเป็นเพราะผลบวกปลอมจาก ATK ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้

     * มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบ หรือจากมือที่ปนเปื้อนเชื้อของเราเอง

     * การติดเชื้อไวรัสจุลชีพอื่น ๆ

     * ตรวจ ATK ไม่ถูกวิธี เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กำหนด

     * สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

     * ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน โดยสามารถเช็กรายชื่อชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการรับรองจาก อย. ได้ ที่นี่
 

ตรวจ ATK ผลเป็นลบ ก็ไม่ได้แปลว่ารอดเสมอไป

          หากผลตรวจ ATK เป็นลบ ทั้งที่ตัวเองรู้สึกไม่สบาย เช่น เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก เป็นหวัด มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหงื่อออกตอนกลางคืน ปวดกล้ามเนื้อ ฯลฯ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพราะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดแม้จะไม่มีอาการป่วย อาจเกิดได้จากกรณี เช่น

     * เพิ่งติดเชื้อระยะแรก ๆ ร่างกายจึงมีปริมาณเชื้อต่ำ

     *  อาจตรวจ ATK ผิดวิธี แหย่จมูกไม่ถูกต้อง

     * ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ตรวจ ATK ผลเป็นลบ แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ควรทำอย่างไร
ตรวจ atk

 

 

          ในกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่ตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อ กรณีนี้ก็ควรระมัดระวังตัวและปฏิบัติตามนี้

     * แยกกักตัว หากอยู่ร่วมกับคนอื่นควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แยกห้องน้ำและของใช้

     * ตรวจ ATK ซ้ำในอีก 3-5 วันถัดมา

     * หากมีอาการรุนแรงควรไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

วิธีตรวจ ATK ที่ถูกต้อง
           เพื่อให้การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ควรต้องทำการตรวจตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ดังนี้
ตรวจ atk

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

          ณ ปัจจุบันหากติดเชื้อโควิดจะเข้ารับการรักษาฟรีตามสิทธิที่ตัวเองมีนะคะ ดังนั้นหากตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก แนะนำให้ตรวจ RT-PCR อีกครั้ง ถ้าผลปรากฏว่าติดเชื้อจริง ๆ จะได้รีบติดต่อเข้ารับการรักษาโดยด่วน

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 17 มกราคม 2565

บทความที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19

     - เช็กลิสต์ยาที่ควรมีช่วงโควิด ติดบ้านไว้ใช้ดูแลตัวเอง-รักษาอาการเบื้องต้น

     - โควิดหายเองได้ไหม ดูแลตัวเองยังไงเมื่อติดเชื้อ

     - วิธีกินฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 ควรใช้อย่างไร ต้องกินวันละเท่าไร

     - วิธีกินฟ้าทะลายโจรเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงโควิด 19 คนป่วย-ไม่ป่วย กินได้แค่ไหน

     - ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว กินคู่กันได้ไหม ไขข้อสงสัยเรื่องสมุนไพรรักษาโควิด

     - 12 ยาสมุนไพรดูแลตัวเองในเบื้องต้น เมื่อติดโควิดแล้วต้องรักษาตัวที่บ้าน Home isolation

     - อาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด กินอะไรช่วยบรรเทาและไม่ซ้ำเติมอาการให้ยิ่งหนัก

     - อาการโควิดลงปอดเป็นยังไง พร้อมวิธีเช็กเบื้องต้น สัญญาณไหนต้องรีบรักษา

     - ยาเขียว คืออะไร สรรพคุณช่วยรักษาโควิดได้จริงไหม

     - 12 สูตรทำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ไว้ทำความสะอาดบ้านกำจัดไวรัสร้าย
 

ข้อมูลจาก https://health.kapook.com/view250830.html