สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดประชุมสัญจรที่ Wellness We Care สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดประชุมสัญจรที่ Wellness We Care
279Visitors | [2022-02-05] 

จากเดลินิวส์ ออนไลน์ 

 https://www.dailynews.co.th/articles/714593/

@@@ ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ Healthy Aging Society (HAS) เริ่มขึ้นในปี2564 พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ได้รวบรวมสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้สนใจในสุขภาพจำนวนประมาณ 20 คนริเริ่มกิจกรรมสุขภาพร่วมกันโดยเริ่มจากชักชวนกันเดินวันละ10,000 ก้าว นำผลงานมารายงานต่อกัน เดือนต่อมาชักชวนกันฝึกนั่งสมาธิ นำผลมารายงานต่อกัน และมีการเปลี่ยนเรื่องการท้าทายเพื่อสุขภาพ( challenge)ไปในแต่ละเดือน มีการให้ความรู้ควบคู่กันไป  ครบหนึ่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกือบ 100 คน ครั้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 จึงพร้อมใจกันก่อตั้งเป็นชมรม ภายใต้ร่มสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ให้ชื่อว่า “ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ ”มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพแก่สมาชิก,2.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพแก่สมาชิก,3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป สมาชิก รับสมัครจากสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ และเพื่อนของสมาชิกที่มีความสนใจในการสร้างสุขภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 100คน ประธานชมรม พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ   กิจกรรมของชมรมคือ1.กิจกรรมการท้าทายเพื่อสุขภาพ (challenge )เดือนละ1เรื่อง 2. จัดบรรยายให้ความรู้อย่างน้อยเดือนละ1เรื่อง,3.กิจกรรมการฝึกสติ,4. กิจกรรมนอกสถานที่ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง และ 5. กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  สำนักงานตั้งอยู่ที่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ส่วนหนึ่งของสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีไปประชุมสัญจรที่มวกเหล็ก จ.สระบุรีที่ Wellness We Care ของคุณหมอสันต์ ใจยอดศิลป์  โดยมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ สนทนาธรรม,ชี่กง,Nature Connectionที่น้ำตกมวกเหล็ก ,กินอาหารวีแกน/ มังสวิรัติ และได้สนทนากับคุณหมอสันต์ ใจยอดศิลป์ เจ้าของรีสอร์ทด้วย ส่วนหนึ่งของสมาชิกถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณหมอสันต์จากซ้ายอาทิ พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา,พญ. ลลิดา วีระวิทยานันต์, พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ, นพ.สันต์  ใจยอดศิลป์, พญ.มยุรา กุสุมภ์,พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์, พญ.พัชรินทร์ อมรวิภาส
 
 
 
@@@ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดประชุมสัญจรที่ Wellness We Care รีสอร์ทของคุณหมอสันต์  ใจยอดศิลป์ ที่มวกเหล็ก จ.สระบุรี อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ พญ.จันทรา  เจณณวาสิน (ขวา) และ พญ.มยุรา กุสุมภ์ (ซ้าย),นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ คนปัจจุบัน  ปลีกตัวมานั่งกินลมชมธรรมชาติด้วยบรรยากาศชิว ๆ ภายในรีสอร์ท Wellness We Care ของคุณหมอสันต์  ใจยอดศิลป์  เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2565