การประชุมแพทย์สตรีนานาชาติ 2022 ( MWIA 2022) การประชุมแพทย์สตรีนานาชาติ 2022 ( MWIA 2022)
66Visitors | [2022-03-13] 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยร่วมเสนอผลงาน/เข้าร่วมประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ 2022 ที่ไทยเป 21-23 มิถุนายน 2565

To Whom It May Concern,

Greetings from Taipei! The 32nd International Congress of MWIA, organized by the Medical Women’s International Association (MWIA) and Taiwan Medical Women's Association (TMWA), will be held as hybrid event on June 24-26, 2022, in Taipei, Taiwan.

As the abstract submission is now open, we would be grateful if you could get the word out and share this news and Congress websites listed below with your members and colleagues. 

Official website: https://www.mwia2022.net/

Twitter: https://twitter.com/2022Mwia 

By bringing together over 800 doctors, researchers, residents, and students worldwide, you will get to connect with outstanding women doctors from different countries and through a creative exchange of ideas, we believe you will find the Congress rewarding both professionally and personally.

 We look forward to your participation in MWIA 2022!