มาฝึก Chair Yoga โดยครูนิด มาฝึก Chair Yoga โดยครูนิด
2094Visitors | [2022-04-02] 

มาฝึก Chair Yoga  โดยครูนิด

วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565  เวลา 10 -11.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

สนใจติดต่อ 087-6825484