ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และเสนอแผนงาน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และเสนอแผนงาน 2566
931Visitors | [2023-02-05] 

คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และเสนอแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี 2566 ที่ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท ราชบุรี ในวันที่ 28-29 มกราคม 2566
เสร็จจากการประชุมได้จัดทัศนศึกษา ที่ ณ สัทธาอุทยานไทย และตลาดน้ำดำเนินสะดวก