โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สมาคมแพทย์สตรีดำเนินการร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สมาคมแพทย์สตรีดำเนินการร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์
883Visitors | [2023-02-16] 

วันที่14กุมภาพันธ์ 2566 พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ที่ปรึกษาสมาคม พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธณภูติ กรรมการสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สมาคมแพทย์สตรีดำเนินการร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์