สมาคมแพทย์สตรีฯแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกแพทย์สภา สมาคมแพทย์สตรีฯแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกแพทย์สภา
686Visitors | [2023-04-02] 


 สมาคมแพทย์สตรีฯแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกแพทย์สภาสมัยที่3
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ท่านอาจารย์แพทย์หญิง มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
ท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์เป็นนายกสภาหญิง เพียงคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 3 สมัยและเป็นแพทย์หญิงคนแรกและคนเดียวในรอบ 101 ปี ที่เป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในงานนี้ท่านอาจารย์สมศรีได้กล่าวให้โอวาทและพูดคุยกับบรรดาสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี leadershipโปรแกรม 5 และคณะกรรมการ

หลักคิดในการทำงานของอาจารย์คือ

"เวลาจะทำอะไรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมีคนเชื่อถือเราเขาถึงเลือกเรา "