รับสมัครบุคคลเข้าทำงานด้านธุรการ (ปิดรับสมัครแล้ว) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานด้านธุรการ (ปิดรับสมัครแล้ว)
805Visitors | [2023-11-20] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานด้านธุรการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.เพศหญิง  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

2.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.  

3.มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์  ใช้โปรแกรม Word, Excel,Power point ได้

หากสามารถใช้โปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ฯ เช่น Zoom, WebEx ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสอบถามที่โทร. ๐๒-๓๙๑-๐๔๐๐

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สมาคมแพทย์สตรีฯ

หรือทางอีเมล์ tmwa2495@hotmail.com

 

รายละเอียดการทำงานพนักงานธุรการสมาคมฯ

1.ดำเนินการทะเบียนจำนวนผู้รับบริการ ตัวอย่างการส่งตรวจ  คลินิกเวชกรรมสมาคมฯ

2.รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ

3.รับผิดชอบทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง

4.งานเอกสารการประชุม

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ขณะนี้ ปิดรับสมัครแล้ว