ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
3753Visitors | [0000-00-00] 

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ.2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

http://www1.si.mahidol.ac.th/conference/ ----------------click