รับสมัครงาน รับสมัครงาน
4076Visitors | [0000-00-00] 

สมาคมแพทย์สตรีฯ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน  คุณวุฒิ ปวช. ขึ้นไป 1 อัตรา  สนใจติดต่อได้ที่  อาคารแพทย์โกศล  สมาคมแพทย์สตรีฯ เลขที่  980/2  ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม.  10110   โทร. 02-391-0400  ในเวลาราชการ  หมดเขตรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวันที่ 31  มกราคม  2556