ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแพทย์สตรีสากลที่เกาหลี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแพทย์สตรีสากลที่เกาหลี
3804Visitors | [0000-00-00] 

      ในปี ๒๕๕๖ สมาคมแพทย์สตรีเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม-๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงโซล สถานที่จัดประชุมคือ Ewha Womans University     ขอเชิญสมาชิกที่มีผลงานได้พิจารณานำผลงานเข้าไปเสนอได้กำหนด abstract deadline ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  และโดยที่ประเทศเกาหลีอยู่ไม่ไกลนัก การเดินทางสะดวก มีความน่าสนใจทั้งสินค้าอิเล็คโทรนิก เครื่องสำอาง อาหาร ละคร ดารา ที่คนไทยชื่นชมและคุ้นเคย จึงหวังว่าการประชุมนี้น่าจะเป็นโอกาสให้ได้เห็นมุมด้านการแพทย์อีกมุมหนึ่ง ท่านผู้สนใจสามารถข้าไปดูรายละเอียดด่วนที่สุดได้ที่  www.mwiaseoul2013.org