ความรู้สู่ประชาชน" ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง" ความรู้สู่ประชาชน" ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง"
3829Visitors | [0000-00-00] 

โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ และ ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (พรีม่า) 

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ อาคารแพทย์โกศล ตรงข้ามวัดธาตุทอง (BTS เอกมัย)

สำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่

- สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02 391-0400 อีเมล์ tmwa2495@hotmail.com

- ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02 241 7933 อีเมล์ topf2002@gmail.com

- สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (พรีม่า) โทรศัพท์ 02 6190234-6 ต่อ 43 อีเมล์ tawiga@prema.or.th