เรื่องเล่าที่ประทับใจ จากการเข้าร่วมประชุม MWIA2013 โดย พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ เรื่องเล่าที่ประทับใจ จากการเข้าร่วมประชุม MWIA2013 โดย พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
5688Visitors | [0000-00-00] 

เรื่องเล่าที่ประทับใจ จากการเข้าร่วมประชุม MWIA2013

พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

 

ฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมแพทย์สตรีนานาชาติครั้งที่ 29  ( 29th International Congress of the Medical Women’s International Association : MWIA2103 ) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ร่วมกับคณะแพทย์สตรีจาก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ทั้งหมด 9 ท่าน คือ

 1. แพทย์หญิงจามรี                   เชื้อเพชระโสภณ

 2. แพทย์หญิงศิราภรณ์              สวัสดิวร

 3. แพทย์หญิงภัทริยา                จารุทัศน์

 4. แพทย์หญิงสุขจันทร์              พงษ์ประไพ

 5. แพทย์หญิงเบญจพร              ปัญญายง

 6. แพทย์หญิงจันทรา                 เจณณวาสิน

 7. แพทย์หญิงสุตาพร                 สวัสดิเสวี

 8. แพทย์หญิงปิยเนตร                สุขุปัญญารักษ์

 9. แพทย์หญิงคุณสวรรยา            เดชอุดม

   ฉันขอเล่าเรื่องที่ประทับใจจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

                  

 1. ระบบสาธารณูปโภคถือได้ว่าสะดวกและดีมาก เราสามรถเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองได้โดยใช้รถไฟฟ้า รถโค๊ช หรือแทกซี่ ตามกำลังเงินที่สามารถจะจ่ายได้ อนึ่งทางคณะผู้จัดงานได้จัดรถบัสจากสนามบินไปยังโรงแรมใหญ่ๆในเมือง ในราคาถูกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เลือกใช้อีกด้วย แต่เนื่องจากคณะเราไปกัน 7 คน ได้ทำการเช่ามินิแวนก็ถือว่าสะดวกและราคาไม่แพงนัก

 2. สถานที่จัดประชุมคือ Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงมาก

                  

โดยเฉพาะนักการเมือง แพทย์ อาจารย์ นักบริหารสตรี ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากจบจากที่นี่ Ewha Womans University  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาหลีที่รับเฉพาะสตรี  โดยผู้ก่อตั้งเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันชื่อ  Mary F. Scranton ตั้งแต่ปี คศ. 1886 และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีคำขวัญที่น่าสนใจบนผนังในห้องประชุมตอนพิธีเปิดคือ . Ewha , where change begins. “ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทาง Ewha Womans University ได้เชิญ Harvard President , Drew Faust       มาบรรยายเรื่อง "Educate Women; Change the World," ได้น่าฟังทีเดียว ท่านที่สนใจเปิดอ่านตามลิงค์นี้ได้ http://www.harvard.edu/president/educate-women-change-world-ewha-womans-university   ตึกที่ประชุมชื่อ Ewha Campus Complex ( ECC ) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Dominique Perrault  ร่วมกับสถาปนิกชาวเกาหลีอีกหลายคน โดยตึกนี้ถูกออกแบบและสร้างอยู่ใต้ดิน เน้นให้มีการประหยัดพลังงาน หลังคาจะถูกสร้างเป็นสวนหย่อมให้มีพื้นที่สีเขียว ผนังบางส่วนจะเป็น Mirrored stainless steel เพื่อสะท้อนแสงลงไปชั้นล่างๆได้ อาคารนี้จะมีทั้งหมด 6 ชั้น

 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดประชุมครั้งนี้เท่าที่สัมผัสได้คือ มีหลายหน่วยงานมาช่วยกันสนับสนุนการประชุมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น Korean Women’s Medical Association , Ewha Womans University , Gachon University , Korean Medical Association , Minister of Gender Equality and Family , Seoul Medical Association รวมถึงบริษัทยา บริษัทเครื่องมือแพทย์ และห้างร้านต่างๆ   แม้แต่ปาร์ค กึน เฮ ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ก็กล่าวต้อนรับผ่านวิดิทัศน์ในพิธีเปิดด้วย ที่สำคัญมากอีกอย่างคือประธานจัดงานและทีมงาน มีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง

                

 1. กิจกรรมหลายอย่างในการประชุมครั้งนี้ ได้ดึงบทบาทสตรีมาแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด หัวข้อการประชุมที่ฉันประทับใจคือ Woman Doctors & Politics บรรยายโดย Dr. Ahn Myoung Ock  เป็นสูตินรีแพทย์

                                             

ปัจจุบันก้าวออกมาเล่นการเมือง เพื่อเน้นบทบาทสตรีและภาวะผู้นำของสตรี เธอยังมีงานอดิเรกเป็นนักเขียนการ์ตูนอีกด้วย โดยใช้นามแฝงว่า Dr. Amo นอกจากนี้ฉันยังชอบโปรแกรมพิเศษ เรื่อง Experiencing Korean Buddhism and  Meditation  ที่นำโดยแม่ชีชาวเกาหลี ซึ่งก็เป็นกลุ่มสตรีที่มีบทบาทในการปฏิบัติและเผยแพร่พุทธศาสนาในเกาหลี ใน workshopนี้ แม่ชีจะนำสวดมนต์และนั่งสมาธิ และ Prof. Eun Cho-Su ได้บรรยายเรื่อง Korean Bhuddism ซึ่งพุทธศาสนาแบบเซ็นของเกาหลีได้รับอิทธิพลมาจากจีนและญี่ปุ่น พุทธศาสนานิกายเซ็นเป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในดินแดนจีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 และ 8 โดยการผสมผสานแนวคิดของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากอินเดียและปรัชญาเต๋าในจีน

             

กิจกรรมที่ประทับใจอีกอย่างคือ ในงานกาล่าดินเนอร์ ทางผู้จัดได้รวบรวมนักศึกษาแพทย์กว่า 30 คน มาเดินแฟชั่นโชว์ ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก ( Hanbok ) หลากหลายรูปแบบ สีสันสวยงามมาก

           

 1. MWIA Art Exhibition เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฉันชอบมาก แพทย์ชาวเกาหลีมากกว่า 20 คน ได้นำผลงานการวาดรูปสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค มาแสดง ฉันชอบรูป Annapurna in Nepal วาดโดย Dr. Kim Young Ah เพราะมันทำให้ฉันรำลึกถึงเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศเนปาล ที่ฉันเพิ่งไปเยือนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

                       

กลับจากการประชุม MWIA2013 ในคราวนี้ ได้ยินเสียงเสียงกระซิบในใจบ่อยๆว่า พลังสตรี เปลี่ยนแปลงโลกได้นะ

.....................................................

ดูไฟล์ PDF เรื่องเล่าด้วยภาพจากการประชุม MWIA2013 โดย พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

ที่ link http://www.tmwa.or.th/download/MWIA2013photo.pdf  ----------click