ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
2313Visitors | [0000-00-00] 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ และแพทย์สตรีผู้สนใจผู้สนใจร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

กำหนดการประชุม Click http://www.tmwa.or.th/download/tmwameet2556.pdf

และขอเชิญร่วมแสดงความยินดี กับแพทย์สตรีดีเด่น 2556

                                                                     

                  แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์   หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แพทย์สตรีตัวอย่าง 2556

                                                                    

                                                                 แพทย์หญิงเพทาย      แม้นสุวรรณ

วันอาทิตย์ที่ 6  ตุลาคม  2556

ณ  ห้องประชุมประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขที่ 980/2 ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110