ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วม พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วม พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา
1135Visitors | [0000-00-00] 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วม พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา  ในวันเสาร์ที่ 14/12/56  9.00 น. - 12.00 น.

ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ตามรายละเอียดข้างล่างนี้