วันทำการคลินิกเวชกรรม ประจำปี 2557 (ตรวจมะเร็งปากมดลูก ) วันทำการคลินิกเวชกรรม ประจำปี 2557 (ตรวจมะเร็งปากมดลูก )
1963Visitors | [0000-00-00] 

วันทำการคลินิกเวชกรรมสมาคมฯ ประจำปี 2557 (ตรวจมะเร็งปากมดลูก )
     
ลำดับที่ วันทำการ หมายเหตุ
1   วันเสาร์ที่ 4  มกราคม  2557  
2   วันเสาร์ที่ 18  มกราคม  2557  
3   วันเสาร์ที่ 1  กุมภาพันธ์   2557  
4   วันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2557  
5   วันเสาร์ที่ 1  มีนาคม  2557  
6   วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม  2557  
7   วันเสาร์ที่ 5 เมษายน  2557  
8   วันเสาร์ที่ 19  เมษายน  2557  
9   วันเสาร์ที่ 3  พฤษภาคม  2557  
10   วันเสาร์ที่ 17  พฤษภาคม 2557  
11   วันเสาร์ที่ 7  มิถุนายน  2557  
12   วันเสาร์ที่ 21  มิถุนายน  2557  
13   วันเสาร์ที่ 5  กรกฎาคม  2557  
14   วันเสาร์ที่ 19  กรกฎาคม  2557  
15   วันเสาร์ที่ 2  สิงหาคม  2557  
16   วันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม  2557  
17   วันเสาร์ที่ 6  กันยายน  2557  
18   วันเสาร์ที่ 20  กันยายน  2557  
19   วันเสาร์ที่ 4  ตุลาคม  2557  
20   วันเสาร์ที่ 18  ตุลาคม  2557  
21   วันเสาร์ที่ 1  พฤศจิกายน  2557  
22   วันเสาร์ที่ 15  พฤศจิกายน  2557  
23   วันเสาร์ที่ 6  ธันวาคม  2557  
24   วันเสาร์ที่  20  ธันวาคม  2557