ขอแสดงความยินดีกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015 ขอแสดงความยินดีกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015
3338Visitors | [0000-00-00] 

ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่โครงการThai Health Professional Alliance Against Tobacco ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015 จาก องค์การอนามัยโลก (World Health Professional Alliance )