ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015 ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015
4474Visitors | [0000-00-00] 

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ (อดีตนายกสมาคมฯ)  

ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015  ของสมาคมรังสีแพทย์อเมริกาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปีหนึ่งจะมีผู้ได้รับรางวัล 3 คนจากทั่วโลก