ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
3958Visitors | [2016-01-18] 

ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล

55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558 

ทางสมาคมได้มีการจัดงาน ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  เพื่อหารายได้เข้าสมาคม สำหรับใช้ประโยชน์ เพื่อสาธารณกุศลต่างๆ

เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้น, ทุนนักศึกษาแพทย์สตรี 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณผู้บริจาค ทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วย

ท่านสามารถ เข้าชม Photo Gallery ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ได้ที่

 https://www.tmwa.or.th/new/gal.php?topicid=422&type=gallery