งานบรรยายฝึกสติเพื่อชีวิตสตรองครั้งที่ 4 โดยคุณพศิน อินทรวงค์ งานบรรยายฝึกสติเพื่อชีวิตสตรองครั้งที่ 4 โดยคุณพศิน อินทรวงค์
3863Visitors | [2017-01-27] 

งานบรรยายฝึกสติเพื่อชีวิตสตรองครั้งที่ 4  โดยคุณพศิน อินทรวงค์ 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

ทั้งนี้รับจำนวนจำกัด และได้มีการลงทะเบียน เต็มแล้ว

งานบรรยายฝึกสติเพื่อชีวิตสตรองครั้งที่ 4  โดยคุณพศิน อินทรวงค์ 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

ทั้งนี้รับจำนวนจำกัด และได้มีการลงทะเบียน เต็มแล้ว