การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
1413Visitors | [2017-02-16] 

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ

โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

โดย ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

       เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่น่าประทับใจ เมื่อรถตู้ 2 คันและรถเก๋งอีก 1 คันมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร ไปร่วมกิจกรรมวิชาการสัญจร (ครั้งที่ 1/2560) ที่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ตามกำหนดการของประธานวิขาการของเรา, พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์, เราเริ่มต้นกันด้วยการไปเยี่ยมชมวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อถวายสักการะพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย เราได้รับการต้อนรับและการดูแลอย่างดียิ่ง จาก พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธร (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น แพทย์สตรีดีเด่นของสมาคมเมื่อปี 2557 ด้วย) และ นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ รักษาการสาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา

วัดนี้สันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นสมัยกรุงธนบุรี องค์พระพุทธโสธรมีประวัติเดิมอยู่ว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูป 3 องค์ที่ลอยทวนน้ำมา เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช มีพระราชปรารภให้ปรับปรุงแก้ไขพระอุโบสถเดิมตั้งแต่ปี 2509 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ในปี 2531 ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำในปี 2539 สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างขนาดใหญ่แบบปราสาท สง่างาม และสร้างสรรค์ โดยนำโบสถ์ วิหาร และเจดีย์มารวมไว้ด้วยกัน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง ไม่มีการใช้วัสดุผุพังได้เช่นพวกไม้แม้แต่ชิ้นเดียว ผนังไม่มีการทาสีแต่บุด้วยหินอ่อนทั้งหมด กระเบื้องหลังคาเป็นสีด่อน (สีควายเผือก)ตามพระราชประสงค์ มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก ที่พื้นเป็นหินแกรนิตภาพมหาสมุทร แสดงถึงประวัติของพระพุทธโสธรที่ลอยน้ำมา มีปลาและสัตว์น้ำในนิยาย บริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้สวยงาม

อาหารเช้าของเราคือที่ร้านครัวซ้อพ้ง ข้าวต้มปลากะพง มีเนื้อปลาชิ้นโต อร่อยมาก เติมพลังแล้วไปต่อกันที่วัดสมานรัตนารามซึ่งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเช่นเดียวกัน ที่นี่มีแนวทางแตกต่างกับวัดแรก กล่าวคือ มีรูปเจ้าแม่กวนอิม พระพรหม พระพิฆเนศ ขนาดใหญ่ รูปดอกบัวมหึมา พญานาคยักษ์หลายตัว พระเกจิอาจารย์ หนูนำโชค การ์ตูนชุดโดราเอมอน ฯลฯ ทุกจุดมีตู้รับบริจาค เนื่องจากเป็นเช้าวันศุกร์จึงมีผู้มาเยี่ยมชมขอโชคอยู่จำนวนมาก เราได้เข้ากราบพบท่านเจ้าอาวาสซึ่งเล่าให้ฟ้งว่ารายได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปสร้าง รพ.สมานรัตนาราม ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย โดยจะมีการบริหารร่วมกับ รพ.พุธโสธร

ต่อจากนั้นเราได้ไปรับประทานอาหารกลางวัน เป็นบุฟเฟ่อาหารไทย ซึ่งเอร็ดอร่อยมากเช่นเคย ด้วยความกรุณาและดูแลอย่างดียิ่งจากบุคลากรของ รพ.พุธโสธร จากการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง พบว่า รพ.ศูนย์พุทธโสธร มีขนาด 560 เตียง เป็น รพ.ประจำจังหวัดและ รพ.ศูนย์ มีแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ 68 ท่าน กำลังฝึกอบรมอยู่อีก 31 ท่าน กำลังพลพยาบาล 880 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 660 ท่าน ผู้ป่วยมาที่ OPD วันละ 1600 ราย การปฎิบัติงานมีแพทย์สาขาต่างๆค่อนข้างครบ จะเห็นได้จากมีห้องผ่าตัด 9 ห้อง และมีวิสัญญีแพทย์ 2 ท่านปฎิบัติงานร่วมกับวิสัญญีพยาบาล ที่ รพ.ศูนย์พุทธโสธรนี้นอกจากงานบริการแล้ว ยังมีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 3 ชั้นปี ปีละ 30 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รพ.พุทธโสธรกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเปิดสอนมา 10 ปีแล้ว นับว่าเป็น รพ.ศูนย์ซึ่งเพียบพร้อมและมีภาระงานอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาค โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นโรงพยาบาลที่คุณวางใจ”

จากนั้นเราเข้าสู่รายการวิชาการ ซึ่งจัดที่ชั้น 9 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มีบริเวณกว้างขวางและสะดวก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจการเขตสุขภาพที่ 6 (ครอบคลุม 8 จังหวัด) กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่สมาคมเห็นความสำคัญของเรื่องการหลับ ศ.ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณชาวพุทธโสธร และ ผู้อำนวยการ รพ.ที่ได้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ สำคัญ และจำเป็น สำหรับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันเป็นนโยบายล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อของการประชุมวันนี้คือ นอนหลับ: เสาหลักแห่งชีวิต (Sleep: One of the Pillars of Life) โดยมี พญ.ปิยะนุช รักษ์พาณิขย์ เป็นพิธีกร ร่วมกับพิธีกรชายจากฝ่าย รพ.วิทยากรรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรง เนื้อหาของการบรรยายได้แก่

1.   รอบรู้เรื่องสรีรวิทยาการนอนหลับและการตรวจการนอนหลับ โดย ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.   โรคจากการนอนหลับนั้นสำคัญฉะนี้ โดย อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

3.   สุขอนามัยการนอนหลับ: หลับสนิทชีวิตมีสุข โดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล สถาบันโรคทรวงอก

4.   Mini workshop: การทำแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับภาษาไทย รู้ไหมว่าใครนอนหลับดี และนานาเรื่องเครื่อง CPAP โดย           วิทยากรทั้ง 3 ท่าน

การบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าฟังเป็นบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์รวม 150 คน ได้รับความสนใจอย่างดี และทางสมาคมได้จัดให้มีการจับสลากของขวัญ และแจกรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมตอบคำถามด้วย ทำให้บรรยากาศสดใสมาก

เวลา 16:30 น.คณะเดินทางจากสมาคมแพทย์สตรีฯ อำลาชาวโรงพยาบาลพุทธโสธร ออกเดินทางกลับ มีการแวะซื้อของฝากและของขบเคี้ยวที่ร้านมีชื่อของจังหวัด แล้วมุ่งตรงกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

เก็บความมาฝาก

ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

ท่านสามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/gal.php?topicid=567&type=gallery