ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง มรณะสติ วิทยากร พญ.อมรา มลิลา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง มรณะสติ วิทยากร พญ.อมรา มลิลา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
3020Visitors | [2017-03-06] 

ขอเชิญผู้สนใจ

ฟังสนทนาธรรม

เรื่อง มรณะสติ

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา