เรื่องที่ 014 เมื่อเป็นโรคหัวใจ AF ออกกำลังกายได้ไหม ? โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ เรื่องที่ 014 เมื่อเป็นโรคหัวใจ AF ออกกำลังกายได้ไหม ? โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
1573Visitors | [2017-03-30] 

เรื่องที่ 014 เมื่อเป็นโรคหัวใจ AF ออกกำลังกายได้ไหม ?

โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

ท่านสามารถเข้าอ่านไฟล์ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/20170330200217.pdf