ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับวัยใส เพื่อลูกหลานไทย วิทยากร พญ.อมรา มลิลา ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับวัยใส เพื่อลูกหลานไทย วิทยากร พญ.อมรา มลิลา
3546Visitors | [2017-06-26] 

ขอเชิญผู้สนใจ

ฟังสนทนาธรรม

เรื่อง ธรรมะสำหรับวัยใส เพื่อลูกหลานไทย

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา