การสำลัก ในผู้ใหญ่ เด็ก ทารก จาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย การสำลัก ในผู้ใหญ่ เด็ก ทารก จาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
4864Visitors | [2017-06-29] 

การสำลัก ในผู้ใหญ่ เด็ก ทารก จาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

ท่านสามารถเข้าอ่านไฟล์ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/20170629200605.pdf

คลิปช่วยลูกอาหารติดคอ สำลัก เมื่อไม่หมดสติ - จาก easy baby & kids ของ Amarin Newmedia

คลิปช่วยลูกสำลัก อาหารติดคอกรณีหมดสติ - easy baby & kids 

จาก easy baby & kids ของ Amarin Newmedia