รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
1834Visitors | [2017-08-10] 

รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก 

ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดย พญ.ดรุณี พุทธารี

       เช้าวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์ นำคณะทีมออกหน่วย จำนวนทั้งหมด ๒๒ท่าน ออกเดินทางจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  เวลา ๖.๐๐ น. มุ่งสู่ทัณฑสถานหญิงนครรราชสีมา บรรยากาศข้างทางสดชื่น สวยงาม ทั้งทิวทัศน์ของเขื่อนลำตะคอง ทีมออกหน่วยวันนี้ประกอบด้วย แพทย์  ๑๒ คน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ อีก ๑๐ คน ในเวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ก็มาถึงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (คลองไผ่) พบกับคณะผู้ร่วมออกหน่วยและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครรราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปากช่อง ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก คุณสถิภรณ์ คำพานิช ผู้อำนวยการส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ และคุณอิสราภรณ์ พองสุพรรณ์ คุณธนัชพร ป่ากระโทก คุณพรสุดา เจริญชีพ พยาบาลทั้ง ๓ ท่านของทัณฑสถาน  ในวันนี้ทัณฑสถานมี จำนวนนักโทษหญิง ทั้งสิ้น ๓,๙๘๒ คน โดยต้องโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต มีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละวัน เช่น การฝึกอาชีพ กิจกรรมผู้สูงอายุ งานฝีมือผู้ต้องขังต่างๆ 

     
 คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผ่านจุดการตรวจค้น และนำเข้าสู่สถานพยาบาลของทัณฑสถาน ภายในมีต้นไม้รื่นรมย์ อากาศสดชื่น  เจ้าหน้าที่ได้คัดนักโทษที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และ/หรือสมัครใจในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ไม่มีประจำเดือนในขณะที่เข้ารับการตรวจ   เจ้าหน้าที่ได้แยกกันตามจุดปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จุดลงทะเบียน จุดซักประวัติ การเตรียมสไลด์ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม โดยการตรวจเต้านมและสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง การจ่ายยา และให้ข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
การปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนเสร็จสิ้นคนสุดท้ายในเวลา ๑๒.๓๐ น. สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
จำนวนผู้เข้ารับการคัดกรองมะเร็งสตรี ทั้งสิ้น ๑๖๘ คน จากกลุ่มที่คัดกรองไว้ จำนวน ๓๒๒ คน สาเหตุที่คัดกรองได้ไม่ครบทุกคนเนื่องจาก เข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ตรวจพบว่ามีประจำเดือนในวันนี้ และเปลี่ยนใจไม่เข้ารับการตรวจ  

จากผู้เข้ารับการคัดกรอง จำนวน ๑๖๘ คน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่า

-      ไม่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ ๓ คน ( ตรวจพบประจำเดือน และเลือดประจำเดือนเก่า ในช่องคลอด)
-      ตรวจพบการอักเสบของปากช่องคลอด ปากมดลูก และปีกมดลูก จำนวน ๑๕ คน  
-      ตรวจพบอาการปวดในอุ้งเชิงกราน จำนวน ๒ คน   
-      ตรวจพบภาวะ เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก (Dysfunctional Uterine Bleeding –DUB) จำนวน ๑คน แนะนำให้ติดตามการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์
-      ให้บริการถอดห่วงอนามัย ๑ คน เนื่องจากความอายและไม่ได้ตรวจกับแพทย์ ทำให้ใส่ห่วงในมดลูกมานานกว่า ๑๐ ปี และเริ่มมีอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พบว่า

-      ตรวจพบก้อนที่เต้านม จำนวน ๕ คน ทั้งหมดได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
       หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณสถิภรณ์ คำพานิช ผู้อำนวยการส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถาน หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและกิจกรรมของทางฑัณทสถานด้วย
       หลังจากเสร็จกิจกรรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ทางคณะฯได้พูดคุยกับคุณสถิภรณ์ คำพานิช ผู้อำนวยการส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติของทัณฑสถาน ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ได้เพียง ๖ เดือน ท่านได้ให้ข้อคิดว่า “ไม่ว่านักโทษจะมีความผิดเพียงใด แต่ยังไงเค้าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ควรได้รับการดูแลที่เท่าเทียมกัน ทุกคนมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ในวันนี้ถึงแม้เค้าจะเลือกเดินทางผิด เราก็หวังไว้ว่า สักวันเราจะได้คนดี แม่ที่ดี ภรรยาที่ดี กลับคืนสู่สังคม” 
ทุกคนเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยความสุขใจ อิ่มเอิบใจที่ได้ร่วมบุญ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหามะเร็งในสตรี ดังพันธกิจ ให้บริการสาธารณประโยชน์ มุ่งเน้นสุขภาพสตรี ที่ตั้งไว้ 
       ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง และโรงพยาบาลปากช่อง  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสร่วมบุญกันอีกในโอกาสหน้า