ประกาศเลื่อนการอบรม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ประกาศเลื่อนการอบรม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
2876Visitors | [2017-10-01] 

ประกาศเลื่อนการอบรม Medical Women's Leadership รุ่น2 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

 
       ด้วยการอบรมเรื่อง Happy Workplace and Employee Engagement  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ไม่พร้อมเรื่องวิทยากร
จึงขอเลื่อนการอบรมนี้ออกไปก่อน  กำหนดการแน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป คาดว่าจะเป็นต้นปีหน้า
 
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์