ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"โดย พญ.อมรา มลิลา (28 ต.ค) ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"โดย พญ.อมรา มลิลา (28 ต.ค)
1453Visitors | [2017-10-03] 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม

เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม  2560  เวลา  8.30 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา