ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "ลดปัญหาคุณแม่วัยรุ่นด้วยไออุ่นของรสธรรม"โดย พญ.อมรา มลิลา ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "ลดปัญหาคุณแม่วัยรุ่นด้วยไออุ่นของรสธรรม"โดย พญ.อมรา มลิลา
3312Visitors | [2018-01-01] 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม

เรื่อง "ลดปัญหาคุณแม่วัยรุ่นด้วยไออุ่นของรสธรรม"

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม  2561 เวลา  9.00 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา