ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราวเป็นผู้สนใจส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน(New) ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราวเป็นผู้สนใจส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน(New)
10691Visitors | [2019-08-06] 

 ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว เป็นผู้สนใจส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน ท่านได้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีของสมาคมแพทย์สตรีฯมาตั้งแต่ปี 2560 และยังได้ส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนโดยใช้พุทธศาสนาและศีล5เป็นหลัก ดำเนินการในหลายโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ผลเป็นที่พอใจของครอบครัวและผู้ปกครอง

รูปจาก https://www.jobbkk.com/variety/detail/4290

30 กรกฏาคม 2562 บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบหมายให้ทีมงานส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา นำโดย นายไพโรจน์ พลาพล,  นายสวัสดิ์  ป้องเหลือบ, นาสำราญ คงธนะ และนายไพฑูรย์  มะณู ได้ประเมินการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดของโครงการฯ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร