ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (New) ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (New)
3178Visitors | [2019-08-09] 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน และเป็นกรรมการแพทย์สภาด้วย

หมอหวิว พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   

ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม