Medical Women’s International Association Centennial Congress โดย พญ.สายสุดา ขวัญเพชร Medical Women’s International Association Centennial Congress โดย พญ.สายสุดา ขวัญเพชร
2922Visitors | [2019-09-04] 

การประชุม Medical Women’s International Association Centennial Congress

โดย พญ.สายสุดา ขวัญเพชร

รายงานการประชุม

Medical Women’s International Association Centennial Congress

พญ.สายสุดา ขวัญเพชร

ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค. 2562 ณ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าประชุม

1.วิชาการ

          เนื้อหาวิชาการที่จัดขึ้นครั้งนี้มี 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ สมดุลชีวิตและการทำงาน ความรุนแรงทางเพศและเพศทางเลือก การสร้างความเป็นผู้นำ ซึงผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าตามความสนใจ ดิฉันเลือกเรื่องสมดุลชีวิตและการทำงาน สาระสำคัญคือการแบ่งเวลาระหว่างการทำงานและการให้เวลาครอบครัว แพทย์สตรีนอกจากจะทำงานหนักในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีเรื่องครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 2 อย่าง ต่างก็เป็นภาระที่หนักพอๆ กัน ทำให้เห็นความอดทนและความรับผิดชอบที่แพทย์สตรีอย่างเราที่ต้องมีในอนาคต แต่ในวัยที่ยังไม่มีครอบครัว ต้องเผชิญกับภาวะหมดไฟ (burn out syndrome ) ซึ่งเป็นผลจากภาระงานที่หนักและปัญหาในการทำงานต่างๆ ที่คอยบั่นทอนกำลังใจในการทำงานของแต่ละคน จากการได้ฟังวิทยากรแต่ละประเทศที่มาพูด ทุกๆ คนที่ประสบปัญหานี้ก็มักเป็นจากภาระงานที่หนักและเวลาพักที่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบเจอได้ทุกวันของการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันวิทยากรแต่ละท่านก็แนะนำวิธีการแก้ไขให้เราไม่ต้องทุกข์จากภาวะหมดไฟเช่นกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำงานของดิฉันได้

2.การสร้างสัมพันธไมตรี

          ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 1,200 คน เนื่องจากเป็นการประชุมครบรอบ 100 ปี สมาคมแพทย์สตรีโลก จึงทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับชาวต่างชาติหลายประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างของชาติพันธุ์ เห็นการแต่งกาย การแสดงของแต่ละชาติ และการประชุมครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับแพทย์สตรีอายุน้อยและนักศึกษาแพทย์ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำความรู้จักกับแพทย์รุ่นราวคราวเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คือ การร่วมมือกันของกลุ่ม Young Medical Women’s International Association ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติในอนาคตอีกด้วย

3.การฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

          เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มาต่างประเทศ จึงทำให้มีโอกาสได้ฝึกการพูดและการฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นก้าวสำคัญในการพยายามพัฒนาทักษะด้านนี้ เนื่องจากในที่ที่ดิฉันอยู่ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษในครั้งนี้ และมีโอกาสได้ช่วยงานสมาคมในการขายของที่ระลึกในงานนี้ให้กับชาวต่างชาติ ทำให้ได้พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่สนุกและช่วยให้ดิฉันฝึกการสื่อสารได้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน

4.ประสบการณ์ในการเที่ยวต่างประเทศ

          เนื่องจากเป็นการไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก ทำให้ได้รู้หลายๆ อย่างเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ การเตรียมตัวตั้งแต่ทำหนังสือเดินทาง วีซ่า การเตรียมของใช้ที่จำเป็น การใช้สนามบิน การต่อเที่ยวบิน รวมไปถึงการใช้คมนาคมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งรถไฟใต้ดิน รถไฟ เครื่องบิน เรือข้ามฟาก เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันมาก ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทย ความล้ำหน้าของต่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิ่งปลูกสร้าง สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

สิ่งที่อยากทำหลังการประชุม

          การประชุมครั้งนี้ทำให้เห็นความสำคัญของแพทย์สตรีอายุน้อย ซึ่งในอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนสมาคมแพทย์สตรีโลกต่อไป ซึ่งได้เกิดกลุ่ม Young Medical Women’s International Association ซึ่งเริ่มช่วยงานสมาคมแพทย์สตรีโลกในด้านการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงอยากเป็นเสมือนกระบอกเสียงให้พี่เพื่อนน้องบัณฑิตทุนสมาคมแพทย์สตรีในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานทางสมาคม อยากเห็นภาพ young Thai Medical Women’s Association อย่างที่ต่างชาติได้เริ่มทำ เพราะมันแสดงถึงพลังที่มีในตัวเราที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนอนาคตให้ไปในทางที่ดีได้ และช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของสมาคมไปยังบัณฑิตสมาคมได้รับทราบและชักชวนให้ทุกคนเข้ามาช่วยงานสมาคมต่อไปในอนาคต และอยากให้บัณฑิตทุนทุกคนได้รับโอกาสอย่างที่ดิฉันได้รับเช่นกัน

ภาพบรรยากาศในงานประชุม

การพบปะของสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีโลกจากประเทศต่างๆ การประชุมกรรมการบริหาร และบรรยากาศการประชุม บรรยากาศที่แสนอบอุ่น จากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

การซ้อม line dance เพื่อเข้าร่วมแสดงในงานประชุมครั้งนี้

ธงประจำชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม 100 ปี สมาคมแพทย์สตรีโลก

กิจกรรม Bazaar ขายของเพื่อการกุศล

งาน Gala dinner ใน theme ของชุดประจำชาติ