ประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี( เลื่อนการแจ้งผลประกวด) ประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี( เลื่อนการแจ้งผลประกวด)
175Visitors | [2019-12-02] 

ตราสัญลักษณ์ ฉลอง60ปี ของสมาคม 

ชิงเงินรางวัล5,000บาท และเกียรติบัตร 
การสมัครประกวดโลโก้ไม่จำกัดอายุ เพศและอาชีพ 
หมดเขตการส่งผลงานการประกวด 3มกราคม 2563
ประกาศผลตัดสิน ทาง website และ Facebook ของ สมาคม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
 
( เลื่อนการแจ้งผลประกวดเป็นวันที่ 15 มกราคม 2563 )
 
รายละเอียดและใบสมัครท่านสามารถดาวโหลดได้ที่