การประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี (เลื่อนการแจ้งผลประกวด) การประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี (เลื่อนการแจ้งผลประกวด)
3977Visitors | [2019-12-02] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีการจัดประกวดโลโก้ (Logo)ตราสัญลักษณ์ ฉลอง60ปี ของสมาคม 

ชิงเงินรางวัล5,000บาท และเกียรติบัตร 
การสมัครประกวดโลโก้ไม่จำกัดอายุ เพศและอาชีพ 
หมดเขตการส่งผลงานการประกวด 3มกราคม 2563
ประกาศผลตัดสิน ทาง website และ Facebook ของ สมาคม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
เลื่อนการแจ้งผลประกวดเป็นวันที่ 15 มกราคม 2563 )
 
รายละเอียดและใบสมัครท่านสามารถดาวโหลดได้ที่
 
 
 
ไฟล์โลโก้หลักของสมาคม https://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2019122102423.png