ขอแสดงความยินดีกับพ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน และ ขอแสดงความยินดีกับพ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน และ
2946Visitors | [2020-01-21] 

ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน  และ พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์
( แพทย์สตรีดีเด่น 2562  ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข )