สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (รศ.แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ )พ.ศ.2551-2555 สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (รศ.แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ )พ.ศ.2551-2555
2949Visitors | [2020-01-22] 

สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ

เรียน พี่น้องและเพื่อนแพทย์สตรีที่เคารพรัก

     ก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เอาใจช่วย และให้กำลังใจให้ดิฉันได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน 74 คนของสมาชิกวุฒิสภาสรรหาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จะมีภารกิจด้านสภาเพิ่มขึ้น ดิฉันก็ยังยินดีและเต็มใจปฏิบัติงานในฐานะนายกสมาคมฯ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายของคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 27 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อนไม่ว่าจะเป็นคลินิกตรวจมะเร็งและการออกหน่วยตรวจมะเร็งเคลื่อนที่สำหรับผู้ด้อยโอกาส การประชุมวิชาการสัญจร โครงการผู้สูงอายุ การให้ทุนการศึกษาแพทย์สตรี การจัดแข่งม้าการกุศลเพื่อนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ ในด้านการพัฒนาองค์กรกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี ของสมาคมฯ ที่สวนสามพรานเมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรจะยุติการดำเนินงานคลินิกเวชปฏิบัติและโรคผิวหนังเนื่องจากมีผู้มารับบริการน้อยมาก และเห็นว่าควรพัฒนาพื้นที่อาคารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปรับใหม่ตามแผนพัฒนานี้ด้วย ดังนั้นจึงได้ปิดคลินิกเวชกรรมและคลินิกโรคผิวหนังลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 คงไว้เฉพาะคลินิกคัดกรองมะเร็งเริ่มแรกในสตรีเท่านั้น สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานกับสถาปนิก คาดว่าการปรับปรุงอาคารสถานที่จะต้องใช้เวลานานและงบประมาณก้อนใหญ่ คณะกรรมการจึงต้องมองหาแหล่งเงินอื่นเพื่อนำมาใช้จะได้ไม่เป็นภาระแก่เงินเก็บของสมาคมฯ

ในโอกาสที่คณะกรรมการชุดที่ 27 จะหมดวาระลง ดิฉันใคร่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนในอนาคต อาทิเช่น มูลนิธิ ชิน โสภณพานิช, ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,มูลนิธิ ดร. Jason Rousso , กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งสมาชิกหลายท่านที่ได้บริจาคเงินให้สมาคมฯ ทำให้กิจการของสมาคมฯ มีความก้าวหน้าเรื่อยมา และดิฉันใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพื่อจะได้ช่วยกันดำเนินกิจการสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น

(รศ.แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์)

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ