สาส์นจากนายกฯ (พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน )พ.ศ.2562-2563 สาส์นจากนายกฯ (พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน )พ.ศ.2562-2563
3452Visitors | [2020-01-22] 

 

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
นายกสมาคมแพทย์สตรีฯพ.ศ.2562-2563

สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ) กล่าวไว้ใน วารสารแพทย์สตรี2562