สมาคมแพทย์สตรีฯร่วมกับรพ.สมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก สมาคมแพทย์สตรีฯร่วมกับรพ.สมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก
3006Visitors | [2020-01-22] 

โดยวิทยากร พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์และคณะ เมื่อวันที่30กย 2562 และได้ถือโอกาสทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียรอันสวยงามและชมทะเลอ่าวไทยท่ามกลางบรรยากาศPM2.5

ขอขอบคุณพญ.ฤทัย วรรธณะวินิจ ผู้อำนวยการรพ.สมุทรปราการและทีมงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 
...