4คำถาม-คำตอบสำคัญ ทำความรู้จัก เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4คำถาม-คำตอบสำคัญ ทำความรู้จัก เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
13944Visitors | [2020-01-24] 

การระบาดของโรคปอดอักเสของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นโรคใหม่ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังจับตา เพราะกำลังแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และล่าสุด พบผู้มีอาการของโรคนี้ ที่สหรัฐฯ
และวันนี้ ยังคงมีคำถามมากมาย เกี่ยวกับโรคโรคปอดอักเสบขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อ เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วันนี้เรา 4 คำถาม คำตอบเบื้องต้นมาให้อ่านกัน

คำถามที่ 1 “ไวรัสโคโรนา” คืออะไร
โคโรนาไวรัส (Coronavirus: CoV) เป็นไวรัสกลุ่มใหญ่ที่พบได้ทั้งในคนและในสัตว์ ถูกแยกเชื้อออกมาได้ครั้งแรกเมื่อ 55 ปีก่อน โดยนักไวรัสวิทยาชาวอังกฤษ หน้าตาของไวรัสกลุ่มนี้เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นรูปวงกลมที่มีก้านยื่นออกมารอบตัวเหมือนมงกุฎ (crown) หรือรัศมีของดวงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อ Corona
ไวรัสโคโรนา มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย์ สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ 7 คนไทยรู้จักไวรัสในตระกูลนี้มาแล้วจากโรค “ซาร์ส” หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) ซึ่งพบการระบาดครั้งแรกปลายปี 2545 โดยเริ่มจากพื้นที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน ก่อนกระจายไปยังหลายประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์ส 774 คน จากจำนวนผู้ป่วย 8,098 คน

คำถามที่ 2 อาการของโรคเป็นอย่างไร
อาการของผู้ที่ติดเชื้อ เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมี ไข้สูง ไอแห้งๆ อ่อนเพลีย เจ็บคอ และมีน้ำมูก และหากเป็นรุนแรงงจะมีโอกาสเกิดภาวะอักเสบแทรกซ้อน ปอดบวมรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอให้สังเกตุอาการ หรือไปพยแพทย์ โดยเฉพาะหากเกิดอาการกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่น เดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาด หรือร่างกายอยู่ในภาวะอ่อนแอ

คำถามที่ 3 มีความรุนแรงแค่ไหน
ในเบื้องต้น ยังคงคาดว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ติดต่อจากสัตว์สู่คน เหมือนกรณีโรคซาร์สและเมอร์สที่ผ่านมา แต่ก็มีบทเรียนในอดีตว่าสามารถติดต่อจากคนสู่คน ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) เองก็ยอมรับว่า ข้อมูลของไวรัสชนิดนี้มีค่อนข้างน้อย เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจกลายพันธุ์และทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ แม้ว่าในขณะนี้เชื้อไวรัสยังมีอันตรายน้อยกว่าโรค SARS และยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่า เชื้อไวรัสดังกล่าวจะกลายพันธุ์ก็ตาม เนื่องจากการแพร่ระบาดเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน

คำถามที่ 4 ป้องกันตัวเองอย่างไร
หลักเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่แพร่ระบาด หรืออยู่ในสถานทีแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ใช้หน้ากากอนามัย หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น ในรถสาธารณะ ตลาด หรือห้างสรรพสินค้า ไม่ใช่ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่นช้อมส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า พยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นและแข็งแรงเสมอ

cr:https://thejournalistclub.com/