ไขรหัสสุขภาพ EP.1 Healthy Tips ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย By Vichaiyut Hospital ไขรหัสสุขภาพ EP.1 Healthy Tips ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย By Vichaiyut Hospital
2492Visitors | [2020-02-04] 

"ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู"


 

 

 

 

 

 

 

By Vichaiyut Hospital