ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารแพทย์โกศล 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทองถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กทม. 10110 โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081
© Copyright The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen. All Right Reserved 2010