หน้าแรก
   กิจกรรมเพื่อสังคม/บริจาค
   แพทย์สตรีดีเด่น
  แพทย์สตรีตัวอย่าง  
   ทุนการศึกษา
 

วันทำการคลินิค

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online
  แผนงานประจำปี 2558
 
  สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์)พ.ศ.2557-2559

 

TMWA INFO

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดูทั้งหมด 
แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริการ พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์
แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริหาร แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา
แพทย์สตรีตัวอย่าง2558 แพทย์หญิงอารยา ทองผิว
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์
รูปMedical Women’s Leadership Program 2558 รุ่นที่1 ครั้งที่2
 
อัลบั้มรูปทำบุญผ้าป่าและฟังเสวนาธรรม 27/7/58
 
รูปMedical Women’s Leadership Program 2558 รุ่นที่1 ครั้งที่1
 

 

 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด
           

ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารแพทย์โกศล 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทองถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กทม. 10110 โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081

Email secretariat@tmwa.or.th , tmwa2495@hotmail.com
© Copyright The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen. All Right Reserved 2010