หน้าแรก
   สาส์นจากนายก
   แพทย์สตรีดีเด่น
  แพทย์สตรีตัวอย่าง  
   รูปถ่าย
 

วันทำการคลินิค

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online
  แผนงานประจำปี 2558
 
 
  สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์)พ.ศ.2557-2559

TMWA INFO

 
 
 
 
 
 
 

 

ดูทั้งหมด 
 
 
แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2557 แพทย์หญิงสุรัสวดี ศุภธราธาร
แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี2557 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร
รูปMedical Women’s Leadership Program 2558 รุ่นที่1 ครั้งที่1
 
รดน้ำแพทย์สตรีสูงอายุ วันสงกรานต์ และรับประทานข้าวแช่
 
บูทสมาคมแพทย์สตรีฯ งานHA Forum ที่อิมแพคเมืองทองธานี 11-12 มีนาคม58
 

 

 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด
           

ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารแพทย์โกศล 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทองถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กทม. 10110 โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081

Email secretariat@tmwa.or.th , tmwa2495@hotmail.com
© Copyright The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen. All Right Reserved 2010