หน้าแรก
   สาส์นจากนายก
   แพทย์สตรีดีเด่น
  แพทย์สตรีตัวอย่าง  
   รูปถ่าย
 

วันทำการคลินิค

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online
  แผนงานประจำปี 2558
 
 
  สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์)พ.ศ.2557-2559
TMWA INFO
 
 
 
 
 
 
 

 

ดูทั้งหมด 
 
 
แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2557 แพทย์หญิงสุรัสวดี ศุภธราธาร
แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี2557 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร
รดน้ำแพทย์สตรีสูงอายุ วันสงกรานต์ และรับประทานข้าวแช่
 
บูทสมาคมแพทย์สตรีฯ งานHA Forum ที่อิมแพคเมืองทองธานี 11-12 มีนาคม58
 
ภาพกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2558
 

 

 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด
           

ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารแพทย์โกศล 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทองถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กทม. 10110 โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081

Email secretariat@tmwa.or.th , tmwa2495@hotmail.com
© Copyright The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen. All Right Reserved 2010