วันทำการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี 2560

วันทำการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี 2560

  |   28785Visitors   |   [ 2016-01-17]

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น  ฟรี    ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่สาม  ของทุกเดือน  
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ) เวลา 8.30 น.- 12.00 น.  (ปิดรับบัตรคิวเวาลา 11.00น.)  รับบัตรคิวที่ชั้น 2  

ติดต่อสอบถาม 02 391 0400

หลังจากที่ตรวจแล้ว ทางคลินิกจะส่ง ไปที่ LAB แล้วรอประมาณ 15 วัน ซึ่งจะได้ผลตรวจจาก LAB
จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะส่งไปรษณียบัตร  แจ้งให้ท่านทราบ ตามที่ท่านได้กรอกที่อยู่ไว้

*เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 
วันทำการคลินิกประจำปี 2560

เดือน มกราคม 2560                                                               
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่  7 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่  21 มกราคม 2560

เดือน กุมภาพันธ์ 2560                                                            
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เดือน มีนาคม 2560                                                                
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่  4   มีนาคม 2560
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่  18 มีนาคม 2560

เดือน เมษายน 2560                                                                
ครั้งที่ 7  วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560
(วันเสาร์ที่15 เมษายน 2560 ปิดทำการ หยุดยาวช่วงสงกรานต์) 

เดือน พฤษภาคม 2560                                                           
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ ที่ 6   พฤษภาคม   2560
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม   2560

เดือน มิถุนายน 2560                                      
ครั้งที่ 10 วันเสาร์ ที่ 3   มิถุนายน  2560
ครั้งที่ 11 วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560

เดือน กรกฎาคม 2560                                                            
ครั้งที่ 12 วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 15กรกฎาคม  2560  

เดือน สิงหาคม 2560                                                             
ครั้งที่ 14 วันเสาร์ ที่ 5   สิงหาคม 2560  
ครั้งที่ 15 วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560    

เดือน กันยายน 2560                                                               
ครั้งที่ 16 วันเสาร์ ที่   2 กันยายน  2560
ครั้งที่ 17 วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน  2560  

เดือน ตุลาคม 2560                                                                 
ครั้งที่ 18 วันเสาร์ ที่ 7   ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 19 วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560

เดือน พฤศจิกายน 25560                                                          
ครั้งที่ 20 วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน   2560
ครั้งที่ 21 วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 

เดือน ธันวาคม 2560                                                               
ครั้งที่ 22 วันเสาร์ ที่ 2   ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 23 วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560

ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
อาคารแพทย์โกศล 980/2  ตรงข้ามวัดธาตุทอง  ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 
โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081
 
***อยู่ติดธนาคารทหารไทย
 
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย  ทางออกประตู4
 
สถานที่จอดรถ  1.เกตเวย์        2.วัดธาตุทอง 

 


Back to Top