Clinic ตรวจเบื้องต้น ..สมาคมแพทย์สตรีฯ

ข้อกำหนด//เกณฑ์การตรวจ ข้อกำหนด//เกณฑ์การตรวจ
19825Visitors | [2020-01-16] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานบริการทางการแพทย์โดยไม่คิดมูลค่า โดยแพทย์สตรีสมาชิกอาสาสมัคร ผลัดเวียนกันมาให้บริการ โดยจะใช้วันเสาร์สัปดาห์ที่1 และวันเสาร์สัปดาห์ ที่3 ของทุกๆเดือน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้นฟรี
 
โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการล้วนมาจากจิตอาสา
 
วันที่รับตรวจจึงจำกัด เนื่องจากต้องใช้วันและเวลาที่ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาว่างและเป็นวันหยุด ซึ่งวันที่สะดวกที่สุดก็คือวันเสาร์สัปดาห์ที่1 และวันเสาร์สัปดาห์ ที่3 ของทุกๆเดือนค่ะ จากแพทย์และเจ้าหน้าที่จำกัดจึงทำให้การรับตรวจจำกัดผู้ใช้บริการ ด้วยเช่นกันค่ะ
 
 
 

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก(การตรวจแปปสเมียร์)และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น(การคลำหาก้อนหรือสิ่งผิดปกติรอบเต้านม)ฟรี 

ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่สาม  ของทุกเดือน  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ) เวลาตรวจ 8.00 น.- 11.00 น.   รับบัตรคิวที่สมาคม (เมื่อประตูสมาคมเปิด ประมาณเวลา 7.00 น. )   รับจำนวนจำกัด 100 คน ต่อวัน โดยผ่านทางการจองออนไลน์ 50 คน (จะเปิดให้จองออนไลน์ก่อนวันรับตรวจประมาณ7วัน โดยประกาศหน้า Facebook และเว็บไซต์สมาคม  ) และ รับบัตรคิวที่สมาคมด้วยตนเอง 50 คน จนกว่าบัตรคิวจะหมด ( ซึ่งส่วนมากบัตรคิวจะหมดและเต็มไว พบผู้รับบริการที่ได้คิวส่วนใหญ่มาช่วงเวลา 6 .00-7.30 น. )

*เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกมาวันตรวจ

 
ข้อกำหนดการใช้บริการคลินิกสมาคมฯ
 
ใส่ข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้
 
- สำหรับสตรี ตั้งแต่ อายุ25 ปีขึ้นไป
 
- หากท่าน อายุไม่ถึง 25 ปี แต่ทำการลงทะเบียน  ทางสมาคมขอให้ท่าน (ต้องเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆ)เช่น เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ติดเชื้อเอชไอวี, มีคู่นอนหลายคน

- หากรีบและต้องการทราบผลตรวจที่รวดเร็วหรือมีอาการผิดปกติที่ชัดเจน ขอให้ท่านใช้บริการสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ เนื่องจากผลตรวจของทางสมาคมต้องใช้เวลาในการรอพอสมควร
 
- ผลตรวจหลังจากวันตรวจ จะใช้เวลา 30 - 40 วัน ผู้ตรวจถึงจะได้รับจดหมายแจ้งผลตรวจ ทาง Mail หรือ ที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้
 
-ควรมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที หรือ ช้าที่สุดคือ 9.00 น. ถ้าหลังจากเวลานี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการตรวจ
 
- ผลตรวจหลังจากวันตรวจ จะใช้เวลา 30 - 40 วัน ผู้ตรวจถึงจะได้รับจดหมายแจ้งผลตรวจ  หากเลย 40 วันหลังจากวันตรวจ ให้สอบถามที่เบอร์ของสมาคม( ส่วนคลินิกเวชกรรม) 092-280-1004  เวลาราชการ ยกเว้น วันอาทิตย์ วันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  Click รอบการส่งผลตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจแปปสเมียร์

- ตรวจแปปสเมียร์ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือ ควรให้ประจำเดือนหมดก่อนวันตรวจ 7 วันขึ้นไป
- ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
- ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง

- งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง 

 


สำหรับการตรวจมะเร็งเต้านม เบื้องต้น

เป็นการคลำหาก้อนหรือสิ่งผิดปกติรอบเต้านมจากแพทย์  ควรให้ประจำเดือนหมดก่อนวันตรวจ 7 วันขึ้นไป เนื่องจากช่วงการเป็นประจำเดือนฮอร์โมนจะส่งผลกับเต้านมเช่นกัน  หากแพทย์พบสิ่งผิดปกติ จะแนะนำให้ผู้รับตรวจไปตรวจอย่างละเอียดและรับการรักษา ตามสถานพยาบาลที่ผู้รับตรวจมีสิทธิหรือสถานพยาบาลที่ผู้รับตรวจใช้บริการเป็นประจำ