Clinic ตรวจเบื้องต้น ..สมาคมแพทย์สตรีฯ

ข้อกำหนดการใช้บริการ การตรวจภายในที่คลินิกสมาคมฯ ข้อกำหนดการใช้บริการ การตรวจภายในที่คลินิกสมาคมฯ
8786Visitors | [2020-01-16] 

สมาคมแพทย์สตรี ได้ดำเนินงานบริการทางการแพทย์โดยไม่คิดมูลค่า โดยแพทย์สตรีสมาชิกอาสาสมัคร ผลัดเวียนกันมาให้บริการ โดยจะใช้วันเสาร์สัปดาห์ที่1 และวันเสาร์สัปดาห์ ที่3 ของทุกๆเดือน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้นฟรี
โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการล้วนมาจากจิตอาสา
สำหรับวันที่รับตรวจจึงรับตรวจได้ จำกัด เนื่องจากต้องใช้วันและเวลาที่ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาว่างและเป็นวันหยุด ซึ่งวันที่สะดวกที่สุดก็คือวันเสาร์สัปดาห์ที่1 และวันเสาร์สัปดาห์ ที่3 ของทุกๆเดือนค่ะ จากแพทย์และเจ้าหน้าที่จำกัดจึงทำให้การรับตรวจจำกัดผู้ใช้บริการ ด้วยเช่นกันค่ะ
 
 
 
 
ข้อกำหนดการใช้บริการ การตรวจภายในที่คลินิกสมาคมฯ
 
ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น  ฟรี    ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่สาม  ของทุกเดือน  
( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ) เปิดรับบัตรคิว เวลา 7.00 น.  รับบัตรคิวที่ชั้น 2   รับจำนวนจำกัด 100 คน ต่อวัน โดยผ่านทางการจองออนไลน์ 50 คน และ รับบัตรคิวที่สมาคมด้วยตนเอง 50 คน จนกว่าบัตรคิวจะหมด 
ติดต่อสอบถาม 02 391 0400
 
 
*เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้มา
 
- ตรวจแปปสเมียร์ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน 
- ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
- ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง
- งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง 

 

หลังจากที่ตรวจแล้ว ทางคลินิกจะส่งผลตรวจ ไปที่ LAB แล้วรอประมาณ 15 วัน ซึ่งจะได้ผลตรวจจาก LAB
จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะส่งจดหมายแจ้งผลให้ท่านทราบ ตามที่ท่านได้กรอกที่อยู่ไว้ รวมประมาณ30 วัน  หากยังไม่ได้รับผลตรวจหลังจากที่ตรวจ ภายใน 30 วัน ให้โทรสอบถามผลได้ ที่เบอร์ 02 391 0400 ในเวลาราชการ