วันทำการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก วันทำการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก
468246Visitors | [2016-01-17] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก(การตรวจแปปสเมียร์)และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น(การคลำหาก้อนหรือสิ่งผิดปกติรอบเต้านม)ฟรี (รอบตรวจละ 100 คน ต่อวัน ) สำหรับสตรีที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป   เปิดทำการ วันเสาร์สัปดาห์แรกและวันเสาร์สัปดาห์ที่3 ของทุกๆเดือน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลาตรวจ 8.00 น. - 11.00 น.   

1.  รับบัตรคิวที่สมาคมฯ ด้วยตนเอง 50 คิว  จนกว่าบัตรคิวจะหมด (พบผู้รับบริการที่ได้คิวส่วนใหญ่มารอตั้งแต่ 6 โมงเช้า ซึ่งมารอตั้งแต่ประตูยังไม่เปิด) ประตูสมาคมเปิดเวลาประมาณ 7.00 น.  หรือตอนที่เจ้าหน้าที่คลินิกมาถึง

2.  การจองออนไลน์ 50 คิว  {ไม่รับลงทะเบียนผ่านทาง inbox facebook สมาคมฯ ให้ท่านลงในระบบที่เปิดรับเท่านั้น }

สำหรับผู้ที่มาใช้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้น ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ 50 คน

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันเสาร์ ก่อนรอบตรวจ 1 สัปดาห์ เวลา 8.00 น.  และจะปิดระบบเมื่อคิวเต็ม 50 คิว

โดยผ่านหน้า Facebook และเว็บไซต์สมาคม  

>>จองออนไลน์คลิก https://forms.gle/XtrniyJDr417LUoD8  ซึ่งเป็นลิ้งโดยตรงที่เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

หรือกดที่รูป

 

รูปแสดงผลสำหรับหน้าลงทะเบียน

- ผู้ที่ลงทะเบียนทัน จะสามารถ ตรวจสอบรายชื่อ ของท่านได้ ผ่านทางลิ้งนี้ https://www.tmwa.or.th/indexs.html
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในการตรวจสอบ หากลงทะเบียนผ่าน จะมี รหัส และชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์แสดงขึ้น หากเข้าลิ้งตรวจสอบไม่ได้ ให้ทิ้งข้อความใน inbox Facebook สมาคม  (แจ้งเบอร์โทร และชื่อ ของท่านที่ทำการลงทะเบียน) ทางสมาคมจะทำการตรวจสอบให้ (ควรแจ้งก่อนวันตรวจไม่เกิน 2 วันก่อนวันตรวจ ไม่ใช่พรุ่งนี้จะตรวจแล้วถึงแจ้ง เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง เพราะ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามตลอดเวลา)

* โดยจะสามารถค้นหาได้เฉพาะรอบที่เปิดจองปัจจุบันเท่านั้น

- ควรมาถึงสมาคมแพทย์สตรี ภายในเวลา 9.00 น. แจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกว่ามาจากการลงทะเบียนออนไลน์ ถ้าหลังจากเวลานี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการตรวจ

- เบอร์โทรฯคลินิกเวชกรรมสมาคมฯ สำหรับถามผลตรวจ (หากไม่ได้รับแจ้งผลตรวจเลย 40 วัน  )// ยกเลิกการจอง คือ  092-280-1004 หรือMail TMWA.clinic2495@gmail.com 

วันทำการคลินิกประจำปี 2567
เดือน รอบตรวจ ( วันนัด ) วันเปิดลงทะเบียนออนไลน์ให้จองคิวล่วงหน้า 50 คิว
ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม เวลา 8.00 น.
มกราคม วันเสาร์ที่ 6 เสาร์ที่ 30 ธันวาคม ( 2566 )
  วันเสาร์์ที่ 20 เสาร์ที่ 13 มกราคม
กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 3 เสาร์ที่ 27 มกราคม
  วันเสาร์ที่ 17 เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
มีนาคม วันเสาร์ที่ 2 เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
  วันเสาร์ที่ 16 เสาร์ที่ 9 มีนาคม
เมษายน หยุุดวันจักรี -
  วันเสาร์ที่ 20 เสาร์ที่ 13 เมษายน
พฤษภาคม หยุดวันฉัตรมงคล -
  วันเสาร์ที่ 18 เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม
มิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  วันเสาร์ที่ 15 เสาร์ที่ 8 มิถุนายน
เดือน รอบตรวจ ( วันนัด ) วันเปิดลงทะเบียนออนไลน์ให้จองคิวล่วงหน้า 50 คิว
ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม เวลา 8.00 น.
กรกฎาคม วันเสาร์ที่ 6 เสาร์ที่ 29 มิถุนายน
  หยุดวันวันอาสาฬหบูชา -
สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม
  วันเสาร์ที่ 17 เสาร์ที่ 10สิงหาคม
กันยายน วันเสาร์ที่ 7 เสาร์ที่ 31 สิงหาคม
  วันเสาร์ที่ 21 เสาร์ที่ 14 กันยายน
ตุลาคม วันเสาร์ที่ 5 เสาร์ที่ 28 กันยายน
  วันเสาร์ที่ 19 เสาร์ที่ 12 ตุลาคม
พฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 2 เสาร์ 26 ตุลาคม
  วันเสาร์ที่ 16 เสาร์ 9 พฤศจิกายน
ธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 เสาร์ 30 พฤศจิกายน
  วันเสาร์ที่ 21 เสาร์ 14 ธันวาคม

ผลตรวจและการจัดส่งผลตรวจ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30-40วัน

หากยังไม่ได้รับผลตรวจเลย 40 วัน หลังจากวันตรวจ สามารถโทรสอบถาม ที่เบอร์  092-280-1004 ในเวลาราชการ  ยกเว้นวันอาทิตย์ วันพุธและ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Click รอบการส่งผลตรวจ

ข้อกำหนดและการใช้บริการคลินิก >>Click

แผนที่ การเดินทาง >>Click