อัลบั้มภาพสมาคมแพทย์สตรีฯ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี อัลบั้มภาพสมาคมแพทย์สตรีฯ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 

[1106view] 2020-12-10( update )

"สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี จัดการประชุมวิชาการสัญจรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออก"ฉลอง60ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ " วันที่13-14 พฤศจิกายน 2563"

ท่านสามารถเข้าอ่านเนื้อหาได้ที่ https://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=1048


SHOW TMWA Gallery

[63 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)