ค้นหาข้อมูลภายใน website

ข่าวสาระ กิจกรรมพิเศษคลังรูปภาพ

หลากหลายข้อมูลจาก tmwa.or.th.

กว่า๖๐ปี สมาคมแพทย์สตรีฯ

พลังของสมาชิกแพทย์สตรีที่ร่วมด้วยช่วยกันและประชาชนทุกท่านที่สนับสนุน

ทุนการศึกษา นักศึกษาแพทย์สตรี

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่ายคืน มีเพียงสัญญาใจ ในการช่วยเป็นแพทย์ รับใช้สังคม ที่บ้านเกิด หรือ ในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย

คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเบื้องต้น "ฟรี"

สมาคมแพทย์สตรีฯ มีบริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเบื้องต้น "ฟรี" และมีหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส

มอบรางวัลแก่แพทย์สตรี

มอบรางวัลแก่แพทย์สตรี ที่ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์สตรี มีแรงใจในการทำงาน

TMWA Highlight

Tmwa Media

รายการ Happy Health ตอน เบาหวานรักษาหาย โดย พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์


รับชมTmwa Media ทั้งหมด