ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

สมาคมแพทย์ฯรับเงินสนับสนุน งานประชุม 8th Central Asia Regional Congress คศ 2018    ( 462 view)

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี อายุไม่เกิน 50 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Medical Woman’s Leadership Program    ( 513 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ ( New )    ( 588 view)

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม    ( 1019 view)

 

กราบเยี่ยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา    ( 653 view)

 

ขอแสดงความชื่นชม พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วัสัญญีแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์    ( 540 view)

 

เปิดชีวิต หมอนักสู้ จากเด็กยากจนสู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม แพทย์หญิงสายสุดา ขวัญเพชร    ( 819 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top